Povjerenstvo za upravljanje strateškim trgovačkim društvima

1.sjednica 4.listopada 2013. 1. Donošenje Odluke o Poslovniku o radu Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za upravljanje strateškim trgovačkim društvima 2. Popis trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa u RH i prijedlog načina praćenja njihovog poslovanja 3. Informacija o proceduri prodaje dionica/poslovnih udjela trgovačkih društava od razvojnog značenja 4. Pokretanje inicijative za prodaju dionica Croatia Airlinesa i prijedlog za donošenje odluke Vlade RH za pokretanje postupka javnog prikupljanja ponuda za prodaju dionica/poslovnih udjela trgovačkog društva objavom javnog poziva za iskazivanje interesa za kupnju dionica/poslovnih udjela društva 5. Razno 1, Razno 2, Razno 3   2. sjednica 30.listopada 2013. 1. Prijedlog Zaključka za opoziv predsjednika Uprave društva Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. 2. Prijedlog Zaključka za imenovanje predsjednika Uprave društva Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. 3. Prijedlog Zaključka za opoziv predsjednika i članova Uprave društva HŽ Cargo  d.o.o. 4. Prijedlog Zaključka za imenovanje predsjednika Uprave društva HŽ Cargo  d.o.o. 5. Prijedlog Zaključka za opoziv predsjednika NO društva HŽ Cargo  d.o.o.   3.sjednica 13. studenoga 2013. 1. Prijedlog Zaključka za opoziv članova Nadzornog odbora društva HŽ Cargo  d.o.o. 2. Prijedlog Zaključka za izbor članova Nadzornog odbora društva HŽ Cargo  d.o.o.   4. sjednica 28.studenoga 2013. 1. Verifikacija zapisnika  s 1. sjednice Povjerenstva 2. Verifikacija Zaključaka s 2. telefonske sjednice Povjerenstva 3. Verifikacija Zaključaka s 3. telefonske sjednice Povjerenstva 4. Sunčani Hvar d.d. Hvar   5. sjednica 16.prosinca 2013. godine 1. Preporuka za isplatu božićnice u trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama od strateškog i posebnog interesa u većinskom vlasništvu RH 6. sjednica 31.prosinca 2013. godine 1. Prijedlog Zaključka za opoziv člana Nadzornog odbora društva HŽ Putnički prijevoz d.o.o. Zagreb 2. Prijedlog Zaključka za izbor člana Nadzornog odbora društva HŽ Putnički prijevoz d.o.o. Zagreb   7. sjednica 3.siječnja 2014. godine 1. Prijedlog Zaključka za opoziv članova Nadzornog odbora društva Hrvatski operator tržišta energije d.o.o. Zagreb 2. Prijedlog Zaključka za izbor članova Nadzornog odbora društva Hrvatski operator tržišta energije d.o.o. Zagreb 3. Prijedlog Zaključka za izbor predsjednika Nadzornog odbora društva Hrvatski operator tržišta energije d.o.o. Zagreb   8. sjednica 5.veljače 2014. godine 1. Prijedlog Zaključka za opoziv člana Nadzornog odbora društva Zrakoplovno-tehnički centar d.d. 2. Prijedlog Zaključka za izbor člana Nadzornog odbora društva Zrakoplovno-tehnički centar d.d. 3. Prijedlog Zaključka za imenovanje direktora društva Imunološki zavod d.d.   9. sjednica 28.veljače 2014. godine
 1. Verifikacija zapisnika sa 4. sjednice Povjerenstva
 2. Verifikacija Zaključaka sa 5. telefonske sjednice Povjerenstva
 3. Verifikacija Zaključaka sa 6. telefonske sjednice Povjerenstva
 4. Verifikacija Zaključaka sa 7. telefonske sjednice Povjerenstva
 5. Verifikacija Zaključaka sa 8. telefonske sjednice Povjerenstva
 6. SUNČANI HVAR d.d. Hvar - informacija
 7. Prijedlog Zaključka za razrješenje i imenovanje člana Nadzoronog odbora Financijske agencije (FINA-e), na prijedlog Ministarstva financija - dokument 1 dokument 2
 8. Prijedlog Zaključka za opoziv i imenovanje uprave društva Agencije za komercijalnu djelatnost d.o.o. Zagreb, na prijedlog Ministarstva unutarnjih poslova - dokument 1 dokument 2
 9. Prijedlog Zaključka za izbor člana Nadzornog odbora Brijuni rivijera d.o.o. Pula, na prijedlog Ministarstva turizma
 10. Razno
- CLUB ADRIATIC - informacija   10. sjednica 21. ožujka  2014. godine 1. Prijedlog Zaključka za razrješenje članice Uprave Croatia banke d.d. 2. Prijedlog Zaključka za imenovanje člana Uprave Croatia banke d .d.   11. sjednica 16. travnja 2014. godine 1. Prijedlog Zaključka za izbor člana Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. 2. Prijedlog Zaključka za imenovanje člana Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.     12. sjednica 9. svibnja 2014. godine
 1. Verifikacija zapisnika sa 9. sjednice Povjerenstva Vlade RH
 2. Verifikacija Zaključaka sa 10. telefonske sjednice Povjerenstva Vlade RH
 3. Verifikacija Zaključaka sa 11. telefonske sjednice Povjerenstva Vlade RH
 4. Prijedlog Odluke o visini, načinu i rokovima uplate sredstava strateških trgovačkih društava u državni proračun RH
 5. Uputa za izradu i dostavu izvješća o poslovanju trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku
 6. Apis IT d.o.o. Zagreb, mišljenje o isplati stimulativne nagrade
 7. Prijedlog Zaključka za opoziv i imenovanje predsjednika i člana Upravnog vijeća Hrvatske agencije za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata ( HANDA-e), na prijedlog Ministarstva gospodarstva
 8. Prijedlog Zaključka za izbor člana Nadzornog odbora društva NARODNE NOVINE d.d. na prijedlog Ministarstva gospodarstva
 9. Razno 
  13. sjednica 27. svibnja 2014. godine
 1. Verifikacija zapisnika sa 12. sjednice Povjerenstva Vlade RH za upravljanje strateškim trgovačkim društvima od 12. svibnja 2014. godine
 2. Rasprava o prijedlogu izmjene Zaključka Povjerenstva Vlade RH za upravljanje strateškim trgovačkim društvima KLASA: 204-04/14-04/3, URBROJ: 536-041/01-2014-10 od 12. svibnja 2014. godine.
 3. Rasprava o varijabilnom dijelu plaće u trgovačkim društvima i pravnim osobama u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske uz prijedlog Zaključka
 4. Rasprava o plaćama predsjednika i članova uprave trgovačkih društava od posebnog interesa u kojima Republika Hrvatska ima većinski udio sukladno Odluci Vlade RH o utvrđivanju popisa trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog interesa za RH ( NN 120/2013) – točka II. red. br. TD-a 28. – 53. uz prijedlog Zaključka
 5. Prijedlog Zaključka za imenovanje predsjednika i članova uprave Hrvatske banke za obnovu i razvitak
 6. Razno 1, Razno 2, Razno 3
  14. sjednica 28. svibnja 2014. godine 1. Prijedlog Zaključka za imenovanje predsjednika i članice Uprave Hrvatske banke za obnovu i razvitak   15. sjednica 5. lipnja 2014. godine  1. Prijedlog Zaključka za imenovanje NO HPB-a   16. sjednica 16. lipnja 2014. godine 17. sjednica 15. srpnja 2014. godine  1.Verifikacija zapisnika sa 16. sjednice Povjerenstva VRH za upravljanje strateškim trgovačkim društvima od 16. lipnja 2014. godine 2. Petrokemija d.d. Kutina – dokapitalizacija 3. Đuro Đaković Holding d.d. – informacija Ministarstva gospodarstva 4. Kadrovska imenovanja na prijedlog Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture 5. Prethodna rasprava o mogućim privatizacijama i dokapitalizacijama trgovačkih društava u vl. RH 6. Razno   18. sjednica 22. srpnja 2014. godine 1. Prijedlog Zaključka za razrješenje predsjednika NO FINA-e na inicijativu Ministarstva financija 2. Prijedlog Zaključka za imenovanje predsjednika NO FINA-e na inicijativu Ministarstva financija 3. Prijedlog Zaključka za razrješenje člana UV CERP-a 4. Prijedlog Zaključka za imenovanje člana UV CERP-a 5. Prijedlog Zaključka za imenovanje u NO HPB-a   19. sjednica 30. srpnja 2014. godine 1. Verifikacija zapisnika sa 17. Sjednice Povjerenstva VRH za upravljanje strateškim TD 2. Verifikacija Zaključaka sa 18. telefonske sjednice Povjerenstva VRH za upravljanje strateškim TD 3. Đuro Đaković Holding d.d. – informacija Ministarstva gospodarstva 4. Croatia Airlines d.d. – informacija Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture 5. Club Adriatic d. o. o. – informacija Ministarstva turizma i DUUDI-a 6. Prijedlog za imenovanje predsjednika Uprave društva Narodne novine d.d. na inicijativu i prijedlog Ministarstva gospodarstva 7. Prijedlog za imenovanje članova NO Središnjeg depozitarnog klirinškog društva na inicijativu i prijedlog Ministarstva financija 8. Razno   20. sjednica 2. rujna 2014. 1. Prijedlog za izbor člana NO odbora društva Petrokemija d.d. na inicijativu i prijedlog Ministarstva gospodarstva 2. Prijedloz za opoziv člana NO odbora uz istovremeni izbor članova NO odbora društva Končar-elektroindustrija d.d. na inicijativu i prijedlog Ministarstva gospodarstva 3. Prijedlog za imenovanje člana Uprave HL d.o.o. na inicijativu i prijedlog Ministarstva financija   22. sjednica 10. rujna 2014. 1. Prijedlog za opoziv članova Uprave društva HEP d.d. na inicijativu i prijedlog Ministarstva gospodarstva 2. Prijedlog za imenovanje vršitelja dužnosti predsjednika Uprave društva HEP d.d. na inicijativu i prijedlog Ministarstva gospodarstva 3. Prijedlog za opoziv članova NO društva CA d.d. na inicijativu i prijedlog Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture 4. Prijedlog za imenovanje člana NO odbora društva CA d.d. na inicijativu i prijedlog Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture 5. Prijedlog za opoziv člana NO društva Autoceste Rijeka – Zagreb d.d. na inicijativu i prijedlog Ministarstva pomorstva, prometa i infrasturkture 6. Prijedlog za imenovanje člana NO odbora Autoceste Rijeka – Zagreb d.d. na inicijativu i prijedlog Ministarstva pomorstva, prometa i infrasturkuture  

23. sjednica 23. rujna 2014.

1. Verifikacija zapisnika sa 19. sjednice Povjerenstva Vlade RH za upravljanje strateškim trgovačkim društvima od 30. srpnja 2014. godine

2. Verifikacija Zaključaka sa 20. telefonske sjednice Povjerenstva Vlade RH za upravljanje strateškim trgovačkim društvima od 02. rujna 2014. godine

3. Verifikacija Zaključaka sa 21. telefonske sjednice Povjerenstva Vlade RH za upravljanje strateškim trgovačkim društvima od 03. rujna 2014. godine

4. Verifikacija Zapisnika sa 22. sjednice Povjerenstva Vlade RH za upravljanje strateškim trgovačkim društvima od 17. rujna 2014. godine.

5. Izvješće o poslovanju trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za RH u prvom polugodištu 2014. godine.  Preliminarni podaci Ministarstva financija

6. Informacija o odlukama skupština o dobiti te uplaćenoj dobiti sukladno Odluci Vlade RH o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za RH u državni proračun RH za 2014 godinu

7. Đuro Đaković Holding d.d.  – stručna analiza Ministarstva gospodarstva sukladno Zaključku sa 19. Sjednice Povjerenstva

8. Informacija o postupku dokapitalizacije trgovačkog društva Petrokemija d.d.

9. Prijedlog za opoziv i imenovanje članova Uprave društva Hrvatska brodogradnja – Jadranbrod d.d. na inicijativu i prijedlog Ministarstva gospodarstva

10. Prijedlog za imenovanje članova Uprave HBOR-a

11. Razno

    24. sjednica 20. listopad 2014.

1.Verifikacija zapisnika sa 22. Sjednice Povjerenstva VRH za upravljanje strateškim  trgovačkim društvima od 17. rujna 2014. godine

2. Verifikacija zapisnika sa 23. Sjednice Povjerenstva VRH za upravljanje strateškim  trgovačkim društvima od 23. rujna 2014. godine.

3. Đuro Đaković Holding d.d. – stručna analiza Ministarstva gospodarstva sukladno Zaključku sa 19. Sjednice Povjerenstva ( odgođeno sa 23. Sjednice Povjerenstva VRH )

4. Nacrt prijedloga Plana upravljanja imovinom u vlasništvu RH za 2015. godinu

5. Pitanje zapošljavanja u trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama od strateškog i posebnog interesa za RH

6. Prijedlog za razrješenje  i imenovanje članova Upravnog vijeća Hrvatskih voda na inicijativu i prijedlog Ministarstva poljoprivrede

7. Razno

    25. sjednica 29. listopad 2014.

1.  Prijedlog Zaključka za imenovanje člana Uprave društva Adriatic Croatia International Club d.d. Opatija ( ACI d.d. ) na inicijativu i prijedlog Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture

    26. sjednica 11. studeni 2014.

1.Verifikacija Zapisnika sa 24. Sjednice Povjerenstva Vlade RH za upravljanje strateškim trgovačkim društvima od 20. Listopada 2014. godine

2.Verifikacija  Zaključka sa 25. telefonske Sjednice Povjerenstva VRH za upravljanje strateškim trgovačkim društvima od 29. listopada 2014. godine

3. Đuro Đaković Holding d.d. – stručna analiza Ministarstva gospodarstva ( odgođeno sa 24. Sjednice Povjerenstva VRH )

4.Informacija Ministarstva gospodarstva o postupku dokapitalizacije Petrokemija d.d.

5.Prijedlog za imenovanje člana Uprave društva NN d.d. na inicijativu i prijedlog Ministarstva gospodarstva

6.Prijedlog za razrješenje i imenovanje člana Upravnog vijeća CERP-a na inicijativu Ministarstva turizma

7. Prijedlog za opoziv i imenovanje članova Uprave društva Petrokemija d.d. na inicijativu i prijedlog Ministarstva gospodarstva

8.Prijedlog za imenovanje članova Uprave društva HEP d.d. na inicijativu i prijedlog Ministarstva gospodarstva

9.Prijedlog za imenovanje predstavnika RH u Skupštini društva APIS IT d.o.o. Zagreb

10. Razno

  27. sjednica 11. prosinca 2014. 1. Đuro Đaković Holding d.d. – informacija Ministarstva gospodarstva o postupku dokapitalizacije   28. sjednica 18. prosinca 2014. 1.Sunčani Hvar d.d. – informacija Ministarstva turizma o postupku predstečajne nagodbe, Sporazum dioničara i prijedlog Zaključka Vlade RH 2. Razno: 1. Prijedlog za opoziv dosadašnjeg člana Nadzornog odbora, izbor novog člana Nadzornog odbora i izbor predsjednika Nadzornog odbora Hrvatske Lutrije d.o.o. na inicijativu i prijedlog Ministarstva financija 2. Prijedlog za razrješenje dosadašnjeg i imenovanje novih članova Nadzornog odbora  Croatia banke d.d. na inicijativu i prijedlog Ministarstva financija   29. sjednica 2. veljače 2014. 1. Verifikacija Zapisnika 24. sjednice Povjerenstva Vlade RH od 20. listopada 2014. godine ( odgođeno sa 26. sjednice Povjerenstva 2.Verifikacija Zaključka s 25. telefonske sjednice Povjerenstva Vlade RH od 29. listopada 2014. godine 3.Verifikacija Zapisnika 26. sjednice Povjerenstva Vlade RH od 12. studenog 2014. godine 4. Verifikacija Zapisnika 27. sjednice Povjerenstva Vlade RH od 11. prosinca 2014. godine 5. Verifikacija Zapisnika 28. sjednice Povjerenstva Vlade RH od 18. prosinca 2014. godine 6.Đuro Đaković Holding d.d. – stručna analiza Ministarstva gospodarstva za utvrđivanje daljnjeg rada društva, sukladno zaključku sa 19. sjednice Povjerenstva i Zaključku sa 26. sjednice 7.Informacija Ministarstva gospodarstva o postupku dokapitalizacije Petrokemija d.d. 8.Prijedlog o donošenju Upute za izradu i dostavu planova i izvješća o poslovanju TD  i PO od strateškog i posebnog interesa za RH 9. Kratak pregled programa restrukturiranja u TD od posebnog i strateškog interesa za RH 10. Informacija o Realizaciji Plana prodaje i prihoda od dionica i poslovnih udjela 11. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju popisa trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za RH 12. Prijedlog odluke o utvrđivanju plaća, nagrada i drugih primanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava 13. Informacija o IPO „HEP“ 14. Prijedlog za biranje člana NO društva Narodne novine d.d. na inicijativu i prijedlog Ministarstva gospodarstva 15. Prijedlog za opoziv i imenovanje direktora društva HROTE d.o.o. na inicijativu i prijedlog Ministarstva gospodarstva 16. Prijedlog za imenovanje predsjednika uprave TD Club Adriatic d.o.o. na inicijativu i prijedlog Ministarstva turizma 17.Prijedlog za razrješenje i imenovanje člana UV hrvatske Agencije za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata na inicijativu i prijedlog Ministarstva gospodarstva 18. Razno