Obrasci - Pravne osobe


Predložak Izjave za kandidata za člana nadzornog odbora sukladno Odluci o uvjetima i postupku za izbor i/ili imenovanje kandidata za članove nadzornih odbora u trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku („Narodne novine“, broj: 33/16, 43/16 i 109/16).

Predložak Izjave za kandidata za predsjednika ili člana uprave, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje sukladno Uredbi o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja kandidata za predsjednike i članove uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku („Narodne novine“, br. 19/17).