Poslovanje strateških trgovačkih društava

Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom je po uzoru na uhodanu praksu zemalja OECD-a u 2014. godini publicirao podatke o poslovanju 49 strateških društava i društava od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku s ciljem promicanja transparentnosti i dostupnosti informacija.

Publikacija „ 2013- Godišnji izvještaj o poslovanju strateških trgovačkih društava i trgovačkih društava od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku“ se odnosi na podatke o poslovanju 49 društava na temelju podataka o poslovanju u 2013. godini, a ista je izrađena nakon održanih skupština Društava u 2014. godini.

Intencija je Središnjeg državnog ureda  i nadalje publicirati izvješća o poslovanju strateških društava i društava od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, a kako bi javnost i potencijalni investitori imali uvid u poslovanje društava i objedinjene podatke na jednom mjestu.

Nadalje, na ovoj stranici se objavljuju izvještaji o poslovanju strateških društava i društava od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.