Tomislav Boban, dipl. iur.

Životopis

 • rođen 01. lipnja 1961.

 

Obrazovanje i osposobljavanje

 • 2007. Ekonomski fakultet u Zagrebu i Splitu – Korporativno upravljanje za članove nadzornih i upravnih odbora
 • 2004. Medicinski fakultet u Zagrebu – poslijediplomski tečaj I kategorije; Odgovorna uprava rukovođenje zdravljem
 • 1999. Ministarstvo uprave – stručni ispit – Pristav I vrste zvanja
 • 1987. Pravni fakultet u Osijeku – diplomirani pravnik
 

Radno iskustvo

 • 17.11.2016. - danas - državni tajnik u Ministarstvu državne imovine
 • 11.02.2016. - 17.11.2016. - predstojnik Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom
 • 15.05.2015. - 11.02.2016. - pomoćnik direktora prodaje Triglav osiguranje d.d.
 • 01.11.2014. - 30.04.2015. - koordinator pravnih poslova Gradska banka u stečaju
 • 01.01.2014. - 31.10.2014. - predsjednik uprave i prokurist Paralela d.o.o. iz Osijeka
 • 01.08.2013. - 31.12.2013. - direktor, Ban d.o.o. iz Slatine
 • 12.04.2012. - 31.07.2013. - glavni savjetnik ravnatelja Agencije za upravljanje državnom imovinom
 • 16.06.2011. - 11.04.2012. - ravnatelj Agencije za upravljanje državnom imovinom  
 • 14.04.2011. - 15.06.2011. - zamjenik ravnatelja Agencije za upravljanje državnom imovinom
 • 15.09.2008. - 14.04.2011. - zamjenik državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za upravljanje državnom imovinom  
 • 01.08.2003. - 15.09.2008. - ravnatelj Doma zdravlja VPŽ
 • 27.11.2006. - 01.08.2007. - direktor (volonter) Duhan d.d. Slatina
 • 01.07.2001. - 01.08.2003. - ravnatelj Doma zdravlja Slatina
 • 01.07.1999. - 01.07.2001. - tajnik Općine Voćin, Općina Voćin
 • 01.09.1998. - 01.07.1999. - direktor, BAN d.o.o. iz Slatine
 • 01.01.1997. - 01.09.1998. - savjetnik direktora, Podravina-Hotel d.o.o.
 • 01.01.1996. - 01.01.1997. - direktor, Konzalting d.o.o.  iz Slatine
 • 01.02.1993. - 01.01.1996. - pomoćnik direktora, PP Ratarstvo - P. Slatina (BIOTICA d.d.)
 • 21.03.1988. - 01.02.1993. - rukovoditelj Sektora Općih poslova i RJ Projektni biro, ELEKTROMETAL Bjelovar
 • 01.11.1987. - 21.03.1988. - pripravnik, Dom zdravlja Slatina