Uprava za nekretnine

Uprava za nekretnine obavlja poslove vezane uz stanove, poslovne prostore te izgrađeno i neizgrađeno građevinsko zemljište. Navedeni poslovi obuhvaćaju poslove raspolaganja stanovima, poslovnim prostorima i garažama; poslove koordinacije Državnih nekretnina d.o.o. u poslovima upravljanja stanovima, poslovnim prostorima i garažama te u poslovima davanja stanova u najam i davanja u zakup poslovnih prostora i garaža; poslove upravljanja i raspolaganja izgrađenim i neizgrađenim građevinskim zemljištem, uključujući pripremu potrebnih ugovora, aneksa, tabularnih izjava i brisovnih očitovanja; poslove rješavanja imovinskopravnih odnosa vezanih za eksploataciju mineralnih sirovina, za infrastrukturne građevine i za građevine za obnovljive izvore energije; poslove vezane za upravljanje i raspolaganje bivšom vojnom imovinom; poslove vezane za izradu investicijskih projekata na nekretninama; pravne i tehničke poslove vezane za nekretnine; poslove uređenja prostornih planova i imovinskopravnih poslova u svezi s nekretninama za investicije; izradu i prodaju investicijskih projekata; poslove poticanja i sudjelovanja u rješavanju imovinskopravnih odnosa na nekretninama; poslove koordinacije s državnim odvjetništvima. Uprava za nekretnine priprema i daje očitovanja državnim odvjetništvima na zahtjeve za mirnim rješavanjem sporova; priprema i daje očitovanja za potrebe vođenja parnica; priprema tabularne izjave i brisovna očitovanja; priprema procjene nekretnina; organizira i ugovara poslove građevinskog čišćenja, održavanja i rušenja nekretnina; obavlja očevide na nekretninama; rješava imovinskopravne poslove s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u obavljanju poslova iz svog djelokruga; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.
 

Administrativna tajnica

tel: 01/6346 355
fax: 01/6448 907