Pravne osobe

Planiranje i izvještavanje

U skladu s Nacionalnim programom reformi za 2018. godinu te projektom pod nazivom „Unapređenje upravljačkog modela, odnosno organizacije i procesa planiranja, izvještavanja i nadzora trgovačkih društava u državnom vlasništvu“, a temeljem Zakona o upravljanju državnom imovinom, članka 12. („Narodne novine“ br. 52/18) te Odluke Vlade RH o praćenju planova i izvještaja o poslovanju trgovačkih društava i pravnih osoba koji čine državnu imovinu („Narodne novine“ br. 71/18), Ministarstvo državne imovine izradilo je Uputu za izradu i dostavu planova i izvještaja o poslovanju trgovačkih društava i pravnih osoba koji čine državnu imovinu (u daljnjem tekstu: Uputa). Cilj je Upute, a uvažavajući dobru praksu u području korporativnog upravljanja te preporuke i načela OECD-a, unaprijediti te unificirati poslovno planiranje i izvještavanje trgovačkih društava i pravnih osoba u državnom vlasništvu. U skladu s točkom  IV. Odluke Vlade RH o praćenju planova i izvještaja o poslovanju trgovačkih društava i pravnih osoba koji čine državnu imovinu za Ministarstvo državne imovine obveznici primjene Upute su trgovačka društva i ostale pravne osobe sukladno Odluci o pravnim osobama od posebnog interesa za RH („Narodne novine“ br. 71/18).
 
Na ovoj stranici nalazi se Uputa s pripadajućim standardiziranim podlogama raspoloživa za preuzimanje.
 
Objavom Upute prestaje važiti Uputa za izradu i dostavu planova i izvješća o poslovanju trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, donesena Zaključkom Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za upravljanje strateškim trgovačkim društvima od 02.02.2015. g., KLASA:024-04/15-04/1, URBROJ:536-01/01-2015-3.

Odluka o pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku:
 


Izvješća: