29.1.2019. Obavijesti i upute kandidatima prijavljenim na javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme 7/18

KLASA: 112-02/18-01/433
URBROJ: 536-02-01-01/01-19-03
 
Zagreb, 18. siječnja 2019. godine
 
 
OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U DRŽAVNU SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME 7/18
  

  
U drugu fazu testiranja upućuju se kandidati koji su ostvarili najbolje rezultate u prvoj fazi testiranja sukladno važećoj Uredbi o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi. Druga faza testiranja kandidata održat će se u srijedu 30. siječnja 2019. godine, u Ministarstvu državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, po rasporedu koji će biti objavljen zajedno s objavom rezultata prve faze testiranja.

Rezultati I. faze testiranja nalaze se ovdje.

Raspored II. faze testiranja nalazi se ovdje.
 
Razgovor (intervju) kandidata s Komisijom održat će se u subotu 2. veljače 2019. godine, u Ministarstvu državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, po rasporedu koji će biti objavljen zajedno s objavom rezultata druge faze testiranja.
 
Komisija za provedbu javnog natječaja